Köszöntő

Szeretettel köszöntjük „Erkölcstan és Emberség” honlapunkon!

Megérett az idő arra, hogy végre Magyarországon is elinduljon az iskolai erkölcstan oktatása. Belátjuk, hogy boldognak nem lehet lenni erkölcstelenül: sem személyes, sem társadalmi szinten. Az erkölcstan oktatása nem ideológiai porhintés, hanem éppen az igazi boldogság elősegítése. Éppen azt szeretnénk, hogy gyermekeink a magánéletükben és társadalmunk a közéletben igényesebb és boldogabb legyen. Az erkölcs nem valami lapszéli jegyzet a boldogság felé vezető úton, hanem annak a közepében van. Igényesen boldognak csak igényes élettel lehet lenni.

Az erkölcstan nem egyszerűen szabályok megtanulása és azok alkalmazása, hanem alapvetően az emberség, az emberi méltóság megélése. Az erkölcsös lét nem az emberséges élet mellett van, hanem bizonyos fokig azonosak. Erkölcsösnek lenni nem más, mint emberségesnek lenni; s fordítva: az erkölcstelenség valójában embertelenség. Az erkölcsi szabályok éppen az emberséget akarják leírni és elősegíteni. Mivel a Föld minden népe egyetlen emberi fajhoz tartozik, egyetlen emberi alapjogok vonatkoznak mindenkire, lennie kell egy közös emberségnek, univerzális humanizmusnak, ami mindenkire vonatkozik. Az iskolai erkölcstan oktatása azt a közös humanizmust célozza meg, ami nem megoszt, hanem éppen összekapcsol, ami nem ellentétes a vallással, hanem éppen közös minden vallásban. Egy faj – egy emberi alapjogok – egy erkölcs. Az egyházak által szervezendő hit-, és erkölcstan órák sem fognak erkölcsileg mást tanítani. Nincs katolikus lopás és ateista lopás, csak lopás van. Ezek az órák éppen nem szétválasztani, hanem emberségünkben összekovácsolni akarnak.

Az erkölcsösebb, azaz emberségesebb és így boldogabb személyes és társadalmi jövőért a szülők, a tanulók, az egyházak és az állam nem ellenfelei egymásnak. Éppen eleget szenvedünk a munkahelyeken, a magánéletben, a gazdasági és politikai életben, a közlekedésben és környezetvédelemben az erkölcstelenségektől, az embertelen átgázolóktól ahhoz, hogy végre összenyaláboljuk az erőket. A heti 1 óra erkölcstan nem oldja meg az erkölcsi nevelést, itt mindenkinek össze kell fognia.

Nincs fájdalmasabb, mint azt hallani: „ha még egyszer kezdeném a gyermekem nevelését, de máshogy csinálnám…” Az erkölcstan ill. a hit-, és erkölcstan oktatásával előre szeretnénk okosak lenni, nem utólag. Az igazán okos ugyanis előre okos.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola „Erkölcstan és Emberség” honlapja ebben szeretne minden jóakaratú embernek segíteni, s az összefogást szolgálni.

 

Elérhetőség

1052 Budapest, Piarista köz 1. V. emelet  511.
Telefon: +36 1 486 4460

Dr. Papp Miklós, intézetvezető, főiskolai docens

Kozma Melinda, titkár

Programok

Ebben a kategóriában még nincs tartalom.