Kerettanterv

Gimnázium 7-12

Kerettanterv a gimnázium 7-12. évfolyamai számára

A kerettanterv az erkölcstan oktatásához ad egy általános bevezetést és konkrét tartalmi meghatározást a gimnázium 7-12. osztályos tanulókra vonatkozóan. Az általános bevezetés bemutatja az erkölcsi nevelés és oktatás céljait és feladatait, a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a kulcsfogalmakat és kulcskompetenciákat, megmutatja a tárgyi struktúrát. A konkrét tartalmi meghatározás rögzíti a megtanítandó erkölcsi ismereteket, a fejlesztési követelményeket, nevelési célokat.