Kerettanterv

Gimnázium 5-12

Kerettanterv a gimnázium 5-12. évfolyamok számára

A kerettanterv az erkölcstan oktatásához ad egy általános bevezetést és konkrét tartalmi meghatározást a gimnázium 5-12. osztályos tanulóira vonatkozóan, differenciálva az általános iskolai és a gimnáziumi igények között. Az általános bevezetés bemutatja az erkölcsi nevelés és oktatás céljait és feladatait, a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a kulcsfogalmakat és kulcskompetenciákat, megmutatja a tárgyi struktúrát. A konkrét tartalmi meghatározás rögzíti a megtanítandó erkölcsi ismereteket, a fejlesztési követelményeket, nevelési célokat.