Kerettanterv

fogyatékkal élők

Kerettanterv a fogyatékkal élőket nevelők számára

A kerettanterv az erkölcstan oktatásához ad egy általános bevezetést és konkrét tartalmi meghatározást a fogyatékkal élők speciális neveléséhez és oktatásához, differenciálva helyzetüket. Az általános bevezetés bemutatja az erkölcsi nevelés és oktatás céljait és feladatait, a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a kulcsfogalmakat és kulcskompetenciákat, megmutatja a tárgyi struktúrát. A konkrét tartalmi meghatározás rögzíti a megtanítandó erkölcsi ismereteket, a fejlesztési követelményeket, nevelési célokat.