Gyakori kérdések

 • Hogyan kell jelentkezni-átjelentkezni erkölcstanra/hit- és erkölcstanra?

  A tanulók iskolai beiratkozásánál kell a szülőknek írásban nyilatkozniuk, hogy gyermeküket milyen oktatásban szeretnék részesíteni.

  Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozásra március 1. és április 30. között (általában április elején) kerül sor, melyen az egyház képviselői is jelen lehetnek, tájékoztatást adhatnak, távollétükben írásbeli szóróanyaguk átadható.  

  4. évfolyamon (ill. felmenő rendszerben a többi évfolyamon is) a jelentkeztetés határideje máj. 20. Később az iskolának minden év május 20-ig föl kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy állami általános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni (20/2012. EMMI rendelet).

  Az egyházak beiratkozás előtt saját egyházi, ill. az iskolai faliújságokra is feltehetik a hitoktatásra vonatkozó hirdetéseiket. Jó dolog szülői értekezleten személyesen is tájékoztatni a szülőket, hogy a kezdeti nehézségek ellenére mindenki a megfelelő helyén tanulhasson erkölcstant ill. hittant. A hitoktatók/lelkipásztorok nem kérhetik el az osztályok teljes névsorát, a szülők elérhetőségét, viszont az iskola eljuttathatja szórólapjaikat, információs anyagukat a szülőkhöz.

  A nyilatkozat egész tanévre szól, így évközben nincs arra lehetőség, hogy a tanuló másik csoportba átjelentkezzen. A történelmi egyházak között is van egy megállapodás, mely szerint a másik felekezet tanulóinak tisztelik a saját felekezetükhöz való jogát. Átjelentkezésre minden év május 20-ig van lehetőség.

 • Mely osztályokat érinti az erkölcstan?

  2013. szeptemberétől felmenő rendszerben kerül bevezetésre a kötelező erkölcstan / válaszható hit- és erkölcstan, ami először az 1. és az 5. osztályos tanulókat fogja érinteni. A teljes iskolai átállás 2016/2017. tanévre történik meg. Középiskolákban nem kötelező az erkölcstan, de 11. évfolyamok számára lehetséges a NAT és a helyi tanterv alapján.

 • Kötelező lesz a hittan?

  2013. szept. 1-től az állami általános iskolákban mindenki számára kötelező lesz erkölcstant tanulni órarendi keretben. A szülők döntésének joga, hogy gyermekük állami erkölcstant, vagy egyházi hit- és erkölcstant tanul. Nem a hittanóra lesz tehát kötelező, hanem az erkölcstan – a szülők azt dönthetik el, hogy ez egyházi legyen-e, vagy nem.

Oldalak