Szakmódszertan

Drámajáték

Az erkölcstan oktatása nem egyszerűen információk átadása, hanem a tanulónak, mint erkölcsi lénynek a nevelése. Neki nem egyszerűen megtanulnia kell az erkölcsi ismereteket, hanem belül "be kell látnia", legbelül meg kell értenie, azonosulnia kell az erkölcsi értékekkel. Ehhez sajátos pedagógiai módszerek kellenek, melyek egyike a drámajáték, ahol játékosan kísérleteznek az egyes szituációkkal, szerepekkel, megoldásokkal - s közben emélyül az erkölcsi érték belátása.

Pedagógia

Az erkölcsi nevelés során az értékekre szeretnénk rávezetni a tanulókat, mint ahogy a minden irányba burjánzó növénynek is fontos lehet a tartást és irányt adó támasz. Az erkölcsi nevelés nem "akármerre" nevel, hanem az értékek felé, amit tulajdonképpen az ember képes felfedezni szíve mélyén. Így az erkölcsi értékek felé való nevelés nem "idegen értékek" ráhúzása a fejlődő gyermekre, hanem tulajdonképpen a "legigazibb, értékek szerinti önmagához" való odavezetés.