Fejlődéslélektan

Az erkölcsi fejlődés pszichológiája

Az erkölcsi nevelésnek tekintettel kell lennie a tanuló lélektani helyzetére, különben hatástalanul puffogtat. A fejlődéslélektan bemutatja a tanulók erkölcsi fejlődésének lélektanát, a normák értelmezésének pszichológiai állomásait. Bemutatja a lelkiismeret, a bűntudat kialakulásának árnyalatait, az erkölcsi dilemmák differenciált megoldásait. Mindig hatástalan marad az az erkölcsi nevelés, ahol nincsenek tekintettel a befogadó állapotára, így a hatékony erkölcsi neveléshez nemcsak erkölcsi ismeretek, hanem fejlődéspszichológiai képzettség is kell, valamint alázat és empátia.