Drámajáték

Az erkölcstan oktatása nem egyszerűen információk átadása, hanem a tanulónak, mint erkölcsi lénynek a nevelése. Neki nem egyszerűen megtanulnia kell az erkölcsi ismereteket, hanem belül "be kell látnia", legbelül meg kell értenie, azonosulnia kell az erkölcsi értékekkel. Ehhez sajátos pedagógiai módszerek kellenek, melyek egyike a drámajáték, ahol játékosan kísérleteznek az egyes szituációkkal, szerepekkel, megoldásokkal - s közben emélyül az erkölcsi érték belátása. Az erkölcstant oktatók kezében csodálatos eszköz lehet a drámajáték, érdemes ráérezni az ízére, s képezni magunkat ezen a téren.